Zašto pohađati Teen akademiju

  1. Sertifikat EQUILIBRIO – potvrda vašeg znanja za budućnost

EQUILIBRIO – Obrazovni sistem je vodeća ustanova u obrazovanju odraslih i dece iz oblasti stranih jezika u Srbiji. Sticanjem EQUILIBRIO sertifikata nakon završenih kurseva za tinejdžere, znanje srednjoškolaca dobija posebno priznanje, koje će biti uvaženo tokom daljeg školovanja, kao i u drugim prilikama u kojima je nepohodno poznavanje stranih jezika.

  1. Velike koristi od jezičkih radionica kao sastavnog dela kurseva

Pored redovnih časova stranog jezika, srednjoškolci će imati priliku i da pohađaju različite kreativne jezičke radionice koje će doprineti da učenje stranih jezika postane ne samo obaveza nego i zabava. Polaznici će tokom Polugodišnjih kurseva imati priliku da se informišu o tehnikama polaganja međunarodno priznatih ispita iz engleskog i nemačkog jezika TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE i GOETHE.

  1. Druženje sa ostalim polaznicima Teen akademije

U toku trajanja kurseva za tinejdžere, polaznici će pored znanja iz oblasti stranih jezika imati priliku da steknu i nova prijateljstva. Upoznavanje i druženje sa srednjoškolicima samo je jedna od prednosti koju nudi Teen akademija. Tinejdžeri će pohađanjem ovih kurseva imati priliku da se druže sa vršnjacima iz drugih srednjih škola sa kojima dele ista interesovanja, kao i da se međusobno konsultuju o nedoumicama u učenju stranih jezika.

  1. Prihvatite kulturološke raznolikosti drugih naroda

Koje su glavne razlike u govoru Engleza i Amerikanaca? Koja su omiljena jela Italijana? Kako da ćaskate sa Nemcima? Kako žive Parižani? Koja muzika je omiljena u Španiji? Pored učenja gramatike i izraza na stranim jezicima, tinejdžeri će imati priliku da se upoznaju sa kulturom i načinom života u stranim zemljama. Sledeće putovanje u Nemačku i Italiju, gledanje novih španskih i francuskih filmova ili slušanje omiljenih američkih pop pesama će nakon pohađanja kurseva za tinejdžere dobiti sasvim novi smisao.

  1. Lakši odlazak na studije u inostranstvo

Za sve tinejdžere koji imaju želju i ambiciju da nastave školovanje u inostranstvu Teen akademija predstavlja pravi izbor! Upoznavanje sa stranim jezicima na vreme, vežbanje koverzacije i mogućnost informisanja o tehnikama polaganja međunarodnih ispita su koraci koji će svakog srednjoškolca približiti cilju i doprineti pripremi za studije u inostranstvu. Polaznici će steći znanja koja će im biti potrebna u savladavanju gradiva na odabranom fakultetu u inostranstvu, kao i u svakodnevnoj konverzaciji sa kolegama i lokalnim stanovnicima.

JEZIK: PREDNOSTI:
Engleski Jezik koji govori ceo svet može biti od koristi u svim životnim situacijama
– 350 miliona izvornih govornika u svetu.
Povećana mogućnost odlaska na studije u Ameriku, Englesku ili neku drugu zemlju.
Lakše snalaženje na putovanjima u inostranstvu
Otvorenost u komunikaciji sa celim svetom.
Upoznavanje sa bogatom britanskom i savremenom američkom kulturom.
Nemački U svetu postoji 83,8 miliona izvornih govornika ovog jezika.
Povećanja mogućnost za studije na univerzitetima u Nemačkoj i Austriji, Švajcarskoj?
Velike šanse za privremeni ili trajni boravak po osnovu stipendija u inostranstvu.
Španski Poznavanje jednog od najzastupljenijih svetskih jezika – 406 miliona izvornih govornika u svetu.
Lakša komunikacija na putovanjima u zemljama španskog govornog područja.
Upoznavanje sa bogatom kulturom i načinom života.
Upoznavanje umetnosti, muzike, filmova ovog govornog područja.
Italijanski U svetu postoji 60 miliona govornika ovog jezika.
Nastavak školovanja - odlazak na studije u Italiju.
Upoznavanje umetnosti, muzike, filmova ovog govornog područja.
Upoznavanje sa bogatom kulturom Italije i zanimljivim načinom života.
Francuski Odlazak na studije u Francusku.
Lakša komunikacija prilikom putovanja – 68 miliona govornika u svetu.
Upoznavanje sa bogatom francuskom kulturom.