PRIPREMNI KURSEVI ZA TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE i GOETHE ISPITE

EQUILIBRIO – Obrazovni sistem u svojoj ponudi ima pripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispita iz engleskog jezika – TOEFL, IELTS, FCE, CAE i CPE, kao i međunarodno priznatog ispita iz nemačkog jezika – GOETHE.

Pripremni kursevi za polaganje međunarodno priznatih ispita iz engleskog i nemačkog jezika pružaju mogućnost polaznicima da se pripreme i uspešno polože neki od ovih ispita.

Polaganje međunarodno priznatih ispita neophodno je svim onim srednjoškolcima koji žele da svoje školovanje nastave u inostranstvu u zemljama engleskog ili nemačkog govornog područja.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je američki ispit iz engleskog jezika kojim se utvrđuje nivo znanja engleskog jezika onih govornika kojima engleski nije maternji jezik. Pripremni kurs za polaganje TOEFL ispita omogućava polaznicima da se pripreme i polože ovaj ispit kako bi dobili zvanični sertifikat, koji se traži na većini univerziteta u Americi.

IELTS (International English Language Testing System) je ispit iz engleskog jezika kojim se utvrđuje nivo znanja govornika kojima engleski nije maternji jezik.

Pripremni kurs za polaganje IELTS ispita omogućava polaznicama da spreme, polože ispit i steknu sertifikat koji im je neophodan prilikom apliciranja za studiranje na univerzitetima širom Evrope, uključujući i Veliku Britaniju, Australiji, Novom Zelandu, Kanadi i SAD.

FCE ispit (First Certificate in English) je viši srednji nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika. Pripremni kurs za polaganje FCE ispita omogućava polaznicima da se pripreme i polože ovaj ispit kako bi dobili zvanični sertifikat, koji se traži na većini univerziteta engleskog govornog podučja.

CAE (Certificate in Advanced English) je prvi od dva najviša nivoa Kembridžovih ispita iz engleskog jezika. Pripremni kurs za polaganje CAE ispita omogućava polaznicima da se pripreme i polože ovaj ispit kako bi dobili zvanični sertifikat, koji se traži na većini univerziteta engleskog govornog podučja.

CPE (Certificate of Proficiency in English) je najviši nivo Kembridž ispita engleskog jezika. Pripremni kurs za polaganje CPE ispita omogućava polaznicima da se pripreme i polože ovaj ispit kako bi dobili zvanični sertifikat, koji se traži na većini univerziteta engleskog govornog podučja.

GOETHE ispt je ispit iz nemačkog jezika kojim se utvrđuje nivo znanja govornika kojima nemački nije maternji jezik. Pripremni kurs za polaganje GOETHE ispita omogućava polaznicima da se pripreme i polože ovaj ispit kako bi dobili zvanični sertifikat, koji se traži na većini univerziteta nemačkog govornog podučja.

Više informacija o pripremnim kursevima za polaganje međunarodno priznatih ispita polgedajte na:

www.pripremnikursevi.com