O nama

EQUILIBRIO – Obrazovni sistem (www.equilibrio.rs) već punih 18 godina jedna je od najpoznatijih i najuglednijih institucija za učenje stranih jezika na teritoriji grada Beograda. Radimo sa osnovnim ciljem da svojim polaznicima pružimo najsavremeniji način učenja i usvajanja stranih jezika.

Visokokvalitetni kursevi, najmodernije metode nastave, odlični tehnički uslovi i opremljenost, nastavna sredstva renomiranih svetskih izdavača, kao i neprekidno usklađivanje programa školovanja sa razvojem tržišta, samo su neki od postulata u našem delovanju.

Metod po kome je EQUILBRIO – Obrazovni sistem  daleko poznat je brižljivo osmišljen konverzacijski metod sa primenom individualnog pristupa u radu sa svim polaznicima. Kreiranjem realnih okolnosti u učionici, stvaramo uslove da jezik usvajate na potpuno spontan i prirodan način, a kroz konstantnu interakciju i komunikaciju isključivo na ciljnom jeziku, u potpuno dinamičnom okruženju, što daje brze i konkretne rezultate, a čija je primenljivost više nego primetna u izuzetno kratkim vremenskim rokovima.

EQUILIBRIO – Obrazovni sistem  svoju ponudu prilagodio je svim uzrasnim grupama. U okviru EQUILIBRIO Teen Akademije radimo sa polaznicima tinejdžerskog uzrasta (učenicima 8. razreda osnovnih škola i učenicima gimnazija i srednjih stručnih škola) kroz visoko kvalitetnu nastavu kurseva stranih jezika.

Na časovima stranih jezika u EQUILIBRIO – Obrazovnom sistemu  prisutna je stalna interakcija između profesora i polaznika, bez obzira da li se radi o učenju gramatike, novog vokabulara ili pripremi za polaganje nekog Međunarodno priznatog ispita stranog jezika. Nastavnik nije tu da bi držao predavanje ili diktirao pravila, nego da navede učenike da sami dođu do zaključaka i da im pruži što više prilike da govore, pomažući im da pravilno formulišu ono što žele da kažu. Iskustva, doživljaji i mišljenja učenika su čest izvor tema za razgovor i aktivno se koriste u nastavi kako bi se novi nastavni sadržaji povezali sa nečim njima bliskim i tako što lakše i jasnije upamtili, a samo učenje postalo prijatnije i neosetnije.

U nastavi stranih jezika koristimo udžbenike osmišljene tako da podržavaju principe komunikativnog pristupa nastavi. To podrazumeva mnogo interaktivnih vežbanja, rada u paru i manjim grupama, kao i didaktičke igre neprocenjive za lako i zanimljivo usvajanje novih sadržaja i njihovu aktivnu primenu. Osim osnovnih udžbenika, u nastavi su u velikoj meri zastupljeni i razni dodatni materijali i aktivnosti koje podstiču na zaključivanje, razmenu mišljenja i simulacije realnih situacija. Kombinacija svih tih raznovrsnih materijala i aktivnosti donosi najbolje i najtrajnije rezultate u učenju, koje se pritom odvija u prijatnoj, vedroj i opuštenoj atmosferi, pretvarajući kurs jezika u izuzetno zanimljiv i zabavan način da se provede slobodno vreme.

Pogledajte naše kurseve u ponudi:

POLUGODIŠNJI KURSEVI ZA TINEJDŽERE

PRIPREMNI KURSEVI ZA TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE I GOETHE ISPITE

KURS POPRAVI SVOJU OCENU

Pogledajte i ostale KURSEVE EQUILIBRIO – OBRAZOVNOG SISTEMA