KURSEVI JEZIKA ZA SREDNJOŠKOLCE - JESEN 2020.

EQUILIBRIO - Teen akademija organizuje Kurseve stranih jezika za srednjoškolce - jesen 2020, i to po specijalnim akcijskim cenama sa 25% popusta.
https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2019/04/single_course_girl.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2019/09/Upis-u-toku-grupa.png

KURSEVI JEZIKA ZA SREDNJOŠKOLCE - POPUST 25%

Tinejdžerima nudimo visokokvalitetan nastavni program, sproveden po najsavremenijim metodima za učenje stranih jezika. To znači da se, za razliku od programa u srednjim školama, u nastavi primenjuje komunikativni pristup, koji podrazumeva fokus na komunikaciji i usmenom izražavanju.

Većina srednjoškolaca već ima teorijsko znanje velikog broja gramatičkih pravila i prepoznaje veliki broj reči na stranom jeziku, ali poteškoće nastaju kada treba da progovore koristeći ih. Iz tog razloga, glavni akcenat naših kurseva je primena tih pravila u govoru i pisanju, što omogućava polaznicima da aktiviraju svoje pasivno znanje jezika.

Mladi, ali iskusni diplomirani i master profesori stranih jezika.
Rad u malim grupama sa posebnom pažnjom na svakog polaznika.
Nastava stranih jezika se održava vikendom, van obaveza u srednjoj školi.
Potpuna sigurnost vaše investicije - pismena garancija kvaliteta usluge!

Časovi stranih jezika za srednjoškolce su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi. Gramatika i leksika se usvajaju kroz raznovrsne interaktivne aktivnosti, u potpunosti prilagođene interesovanjima, uzrastu i nivou znanja srednjoškolaca.

NASTAVA SE ODRŽAVA NA LOKACIJI – ZELENI VENAC, Maršala Birjuzova 46.

Metodološki pristup je brižljivo osmišljen, a nastavni kadar u potpunosti osposobljen da radi sa polaznicima ovog uzrasta. Profesori koji izvode nastavu su mladi i puni entuzijazma, što je važno kako bi se polaznici opustili i podstakli da komuniciraju, bez straha od greške, i na taj način prevazišli blokadu u govoru. Kako se u radu sa polaznicima primenjuje mentorski pristup, svaki profesor posebnu pažnju obraća na svakog polaznika i prati njegov napredak po svim jezičkim veštinama, blagovremeno ukazujući na one jezičke kompetencije koje zahtevaju dodatno angažovanje polaznika i dajući adekvatne smernice za individualni rad.

U SVOM RADU PRIMENJUJEMO NAJSAVREMENIJI KONVERZACIJSKI METOD KOJI UČENIKA NAVODI DA GOVORI NA STRANOM JEZIKU I MAKSIMALNO AKTIVIRA STEČENO ZNANJE.

Kursevi stranih jezika za srednjoškolce počinju krajem oktobra 2020. i traju do kraja januara 2021. godine. Nastava se održava jednom nedeljno, isključivo vikendom (subotom ili nedeljom), u nastavnom centru Zeleni venac (Maršala Birjuzova 46). U ponudi su su engleski i nemački jezik. Nastava se organizuje u malim mentorskim grupama sa maksimum 4 polaznika. 

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, nastava će biti organizovana online.

UČENJE, DRUŽENJE, DIPLOME – SASTAVNI SU DEO
KURSEVA ZA TINEJDŽERE.

Opšti info:

kursevi su namenjeni učenicima od I do IV razreda srednjih škola
u ponudi su engleski i nemački jezik
početak nastave - krajem oktobra 2020.
završetak nastave - krajem januara 2021. godine
tempo rada - jednom nedeljno, po 135 minuta
nastava se odvija vikendom, subotom ili nedeljom
nastava se odvija na lokaciji - Zeleni venac (Maršala Birjuzova 46)
male mentorske grupe sa maksimum 4 polaznika
nastavni plan je u potpunosti usaglašen sa uzrastom polaznika
vrhunski predavači
https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2019/04/french_course_2.png

KURSEVI JEZIKA
ZA TINEJDŽERE:

REDOVNA CENA:
012345678900123456789001234567890
CENA SA POPUSTOM JESEN 2020:
012345678900123456789001234567890
za plaćanje na tri rate
CENA SA POPUSTOM JESEN 2020:
012345678900123456789001234567890
za plaćanje u celosti

Cena obuhvata:

upis na Program
polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
pohađanje kursa stranog jezika
redovne konsultacije sa profesorima - mentorima
e-learning podrška
pismenu garanciju kvaliteta za svakog polaznika (besplatno, ponovno pohađanje istog kursa ukoliko polaznik ne položi završni ispit)
polaganje završnog pismenog i usmenog ispita
izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema

UPIŠI SE NA KURS STRANOG JEZIKA ZA TINEJDŽERE
I STEKNI KORISNA ZNANJA I NOVA PRIJATELJSTVA!

Kursevi stranih jezika za srednjoškolce se tokom jeseni 2020. održavaju u vidu KLASIČNE nastave koja podrazumeva pohađanje kurseva u prostorijama naše škole, u malim mentorskim grupama sa maksimum 4 polaznika.

Budući da epidemija virusa COVID 19 još uvek nije odjavljena, mi kao Centar smo u tom smislu, za pohađanje klasične nastave definisali sledeće mere:

– broj polaznika po grupi je smanjen na maksimalno 4 polaznika
– sredstva za dezinfekciju ruku su obezbeđena u svim učionicama
– na ulazima u naše nastavne centre su postavljene dezo barijere
– sve učionice se redovno provetravaju otvaranjem prozora
– između časova je obezbeđena duža pauza
– naši zaposleni kao i svi polaznici u obavezi su da nose zaštitne maske (do trenutka ukidanja ove mere)

Mnogo vežbe, interaktivnih igara, kao i upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, siguran su put ka uspešnom i brzom napretku u učenju stranog jezika.

Pohađanje ovih kurseva bez sumnje će pomoći polaznicima da poprave svoje ocene iz stranih jezika u gimnaziji, odnosno srednjoj stručnoj školi, jer će im razjasniti mnoge nedoumice koje imaju u vezi sa jezikom koji uče i približiti im ga na jedan konkretan, blizak i zanimljiv način.

USAVRŠI ZNANJE STRANOG JEZIKA I PRIPREMI SE NA VREME ZA ISKUSTVA KOJA TE ČEKAJU NA FAKULTETU ILI PUTOVANJIMA U INOSTRANSTVO!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Prijavite se na Kurseve stranih jezika pozivom na: 069 31 22 253 (10h – 17h)
ili popunjavanjem online formulara:

Prijava:

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

    https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2019/12/Upis-u-toku.png

    Već 20 godina otvaramo vrata sveta!

    bt_bb_section_bottom_section_coverage_image