Godišnji kursevi jezika za srednjoškolce

Godišnji kursevi jezika za srednjoškolce – popust 50%

Tokom školske 2018/19. godine EQUILIBRIO – Obrazovni sistem organizuje godišnje kurseve stranih jezika za srednjoškolce, i to po specijalnim akcijskim cenama sa 50% popusta (na kurseve se mogu prijaviti i učenici 8. razreda osnovne škole).

Tinejdžerima nudimo visokokvalitetan nastavni program, sproveden po najsavremenijim metodima za učenje stranih jezika.
Časovi jezika su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi. Gramatika i leksika se usvajaju kroz raznovrsne interaktivne aktivnosti, u potpunosti prilagođene interesovanjima, uzrastu i nivou znanja srednjoškolaca.

Učenje, druženje, diplome – sastavni su deo
Godišnjih kurseva za tinejdžere.

OPŠTE INFORMACIJE
kursevi su namenjeni učenicima od I do IV razreda srednjih škola*
u ponudi su engleski, nemački, španski, italijanski i francuski jezik
start nastave - oktobar 2018. godine
završetak nastave - u drugoj polovini maja 2019. godine
tempo rada - jednom nedeljno, po 90 minuta
nastava se odvija vikendom, subotom ili nedeljom
nastavni plan je u potpunosti usaglašen sa uzrastom polaznika
vrhunski predavači, gostujući lektori
dopunske kreativne radionice
vannastavne aktivnosti
ukoliko želite nekome da poklonite ovaj kurs stranog jezika, kliknite OVDE

*Na kurseve se mogu prijaviti i učenici 8. razreda osnovne škole

Osnovni cilj kurseva za tinejdžere jeste usavršavanje svih jezičkih kompetencija, rušenje jezičkih barijera i povećanje stepena samopouzdanja u komunikaciji na stranom jeziku.

U svom radu primenjujemo najsavremeniji konverzacijski metod, koji učenika od prvog trenutka navodi da govori na stranom jeziku i maksimalno aktivira kako prethodno, tako i tek stečeno znanje.

Tokom školske 2018/19. godine EQUILIBRIO – Obrazovni sistem odobrava akcijske cene za Godišnje kurseve za tinejdžere.

REDOVNA CENA
GODIŠNJEG KURSA:
CENA SA POPUSTOM
za plaćanje na tri rate:
399 € 199 €

* plaćanje se vrši isključivo u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
** načini plaćanja: u celosti ili na 3 rate gotovinski

Prijavi se na program i usavrši znanje stranog jezika!

CENA OBUHVATA:
upis na Program
polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
pohađanje godišnjeg kursa
pohađanje kreativnih jezičkih radionica
pohađanje vannastavnih aktivnosti
redovne konsultacije sa profesorima - mentorima
konverzaciju sa lektorima
osiguranje polaznika tokom trajanja kursa
polaganje završnog pismenog i usmenog ispita
izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema

POGLEDAJTE ATMOSFERU SA ČASOVA U EQUILIBRIO TEEN AKADEMIJI!

Metodološki pristup je brižljivo osmišljen, a nastavni kadar u potpunosti osposobljen da radi sa polaznicima ovog uzrasta. Nastavu izvode stručni, kreativni i visokomotivisani predavači, kao i  lektori, sa ciljem da se jezičke kompetencije savladaju brzo i lako.

Tokom Programa učenicima omogućujemo pohađanje kreativnih jezičkih radionica. Pored toga, za polaznike se organizuju i tematske kulturne večeri stranih zemalja, koje im omogućavaju da se podrobnije upoznaju sa kulturom zemalja čije jezike uče.

Polaznicima, takođe, nudimo mogućnost informisanja o tehnikama polaganja TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE i GOETHE ispita, neophodnim za sticanje istoimenih sertifikata.

Mnogo vežbe, interaktivnih igara, kao i upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, siguran su put ka uspešnom i brzom napretku u učenju stranog jezika.

Pohađanje ovih kurseva bez sumnje će pomoći polaznicima da poprave svoje ocene iz stranih jezika u gimnaziji, odnosno srednjoj stručnoj školi.

ZAŠTO EQUILIBRIO TEEN AKADEMIJA?
PROFESORI - visoko kvalifikovani, stručni i sa velikim iskustvom
METODOLOGIJA RADA - efikasna, prilagođena, dinamična i usmerena
GRUPE - male, homogene, sa istim predznanjem
TERMINI - van obaveza u srednjoj školi, vikendom
GARANCIJA KVALITETA - više od 15 godina rada sa srednjoškolcima

Upiši se na Godišnji kurs za tinejdžere
i stekni korisna znanja i nova prijateljstva!

Prijavite se na Godišnje kurseve stranih jezika pozivom na: 011 40 69 245 i 069 31 22 253 (11h – 17h)
ili popunjavanjem online formulara:

Ime i prezime:

Broj telefona:

I-mejl:

Prijavljujem se za:

*Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)