GODIŠNJI KURSEVI JEZIKA ZA SREDNJOŠKOLCE
POPUST 50%

EQUILIBRIO - Teen akademija organizuje Godišnje kurseve stranih jezika za srednjoškolce, i to po specijalnim akcijskim cenama sa 50% popusta (na kurseve se mogu prijaviti i učenici 8. razreda osnovne škole).
https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2019/04/single_course_girl.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2019/09/Upis-u-toku-grupa.png

KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA SREDNJOŠKOLCE

Tinejdžerima nudimo visokokvalitetan nastavni program, sproveden po najsavremenijim metodima za učenje stranih jezika. To znači da se, za razliku od programa u srednjim školama, u nastavi primenjuje komunikativni pristup, koji podrazumeva fokus na komunikaciji i usmenom izražavanju.

Većina srednjoškolaca već ima teorijsko znanje velikog broja gramatičkih pravila i prepoznaje veliki broj reči na stranom jeziku, ali poteškoće nastaju kada treba da progovore koristeći ih. Iz tog razloga, glavni akcenat naših kurseva je primena tih pravila u govoru i pisanju, što omogućava polaznicima da aktiviraju svoje pasivno znanje jezika.

Mladi, ali iskusni diplomirani i master profesori stranih jezika.
Rad u malim grupama sa posebnom pažnjom na svakog polaznika.
Nastava stranih jezika se održava vikendom, van obaveza u srednjoj školi.
Potpuna sigurnost vaše investicije - pismena garancija kvaliteta usluge!

NASTAVA SE ODRŽAVA NA TRI LOKACIJE: TRG REPUBLIKE, ZELENI VENAC I NOVI BEOGRAD – UŠĆE.

Časovi stranih jezika za srednjoškolce su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi. Gramatika i leksika se usvajaju kroz raznovrsne interaktivne aktivnosti, u potpunosti prilagođene interesovanjima, uzrastu i nivou znanja srednjoškolaca.

Metodološki pristup je brižljivo osmišljen, a nastavni kadar u potpunosti osposobljen da radi sa polaznicima ovog uzrasta. Profesori koji izvode nastavu su mladi i puni entuzijazma, što je važno kako bi se polaznici opustili i podstakli da komuniciraju, bez straha od greške, i na taj način prevazišli blokadu u govoru. Kako se u radu sa polaznicima primenjuje mentorski pristup, svaki profesor posebnu pažnju obraća na svakog polaznika i prati njegov napredak po svim jezičkim veštinama, blagovremeno ukazujući na one jezičke kompetencije koje zahtevaju dodatno angažovanje polaznika i dajući adekvatne smernice za individualni rad.

U SVOM RADU PRIMENJUJEMO NAJSAVREMENIJI KONVERZACIJSKI METOD KOJI UČENIKA NAVODI DA GOVORI NA STRANOM JEZIKU I MAKSIMALNO AKTIVIRA STEČENO ZNANJE.

Kursevi stranih jezika za srednjoškolce počinju u oktobru 2020. i traju do juna 2020. godine. Nastava se održava jednom nedeljno, isključivo vikendom (subotom ili nedeljom), u nastavnim centrima Trg republike (Bulevar despota Stefana 22), Zeleni venac (Maršala Birjuzova 46) i Novi Beograd – Ušće (Bulevar Mihaila Pupina 97). U ponudi su su engleski i nemački jezik.

UČENJE, DRUŽENJE, DIPLOME – SASTAVNI SU DEO
GODIŠNJIH KURSEVA ZA TINEJDŽERE.

Opšti info:

kursevi su namenjeni učenicima od I do IV razreda srednjih škola*
u ponudi su engleski, nemački, italijanski, španski i francuski jezik
početak nastave - oktobar 2020.
završetak nastave - u drugoj polovini maja 2020. godine
tempo rada - jednom nedeljno, po 90 minuta
nastava se odvija vikendom, subotom ili nedeljom
nastava se odvija na lokacijama: Trg Republike, Zeleni venac i Novi Beograd - Ušće.
nastavni plan je u potpunosti usaglašen sa uzrastom polaznika
vrhunski predavači, gostujući lektori
dopunske kreativne radionice
vannastavne aktivnosti
*Na kurseve se mogu prijaviti i učenici 8. razreda osnovne škole
https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2019/04/french_course_2.png

GODIŠNJI KURSEVI
ZA TINEJDŽERE:

REDOVNA CENA:
012345678900123456789001234567890
CENA SA POPUSTOM JESEN 2020:
012345678900123456789001234567890
za plaćanje na tri rate

Cena obuhvata:

upis na Program
polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
pohađanje godišnjeg kursa
pohađanje kreativnih jezičkih radionica
pohađanje vannastavnih aktivnosti
redovne konsultacije sa profesorima - mentorima
konverzaciju sa lektorima
polaganje završnog pismenog i usmenog ispita
izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema

Tokom Programa učenicima omogućujemo pohađanje kreativnih jezičkih radionica na kojima će u zanimljivim i podsticajnim aktivnostima i novim temama dobiti priliku da primene svoje znanje i dodatno ga usavrše. Pored toga, za polaznike se organizuju i tematske kulturne večeri stranih zemalja, koje im omogućavaju da se podrobnije upoznaju sa kulturom zemalja čije jezike uče.

Polaznicima, takođe, nudimo mogućnost informisanja o tehnikama polaganja TOEFL, IELTSFCE, CAE, CPE i GOETHE ispita, neophodnim za sticanje istoimenih sertifikata.

UPIŠI SE NA GODIŠNJI KURS ZA TINEJDŽERE
I STEKNI KORISNA ZNANJA I NOVA PRIJATELJSTVA!

Mnogo vežbe, interaktivnih igara, kao i upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, siguran su put ka uspešnom i brzom napretku u učenju stranog jezika.

Pohađanje ovih kurseva bez sumnje će pomoći polaznicima da poprave svoje ocene iz stranih jezika u gimnaziji, odnosno srednjoj stručnoj školi, jer će im razjasniti mnoge nedoumice koje imaju u vezi sa jezikom koji uče i približiti im ga na jedan konkretan, blizak i zanimljiv način.

USAVRŠI ZNANJE STRANOG JEZIKA I PRIPREMI SE NA VREME ZA ISKUSTVA KOJA TE ČEKAJU NA FAKULTETU ILI PUTOVANJIMA U INOSTRANSTVO!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Prijavite se na Godišnje kurseve stranih jezika pozivom na: 069 31 22 253 (10h – 17h)
ili popunjavanjem online formulara:

https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2019/12/Upis-u-toku.png

Prijava:

Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

*Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

Već 20 godina otvaramo vrata sveta!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image