Godišnji kursevi jezika za srednjoškolce – popust 50%

EQUILIBRIO Teen akademija organizuje Godišnje kurseve stranih jezika za srednjoškolce, i to po specijalnim akcijskim cenama sa 50% popusta (na kurseve se mogu prijaviti i učenici 8. razreda osnovne škole).

Tinejdžerima nudimo visokokvalitetan nastavni program, sproveden po najsavremenijim metodima za učenje stranih jezika. To znači da se, za razliku od programa u srednjim školama, u nastavi primenjuje komunikativni pristup, koji podrazumeva fokus na komunikaciji i usmenom izražavanju.

Većina srednjoškolaca već ima teorijsko znanje velikog broja gramatičkih pravila i prepoznaje veliki broj reči na stranom jeziku, ali poteškoće nastaju kada treba da progovore koristeći ih. Iz tog razloga, glavni akcenat naših kurseva je primena tih pravila u govoru i pisanju, što omogućava polaznicima da aktiviraju svoje pasivno znanje jezika.

U svom radu primenjujemo najsavremeniji konverzacijski metod koji učenika navodi da govori na stranom jeziku i maksimalno aktivira stečeno znanje.

Časovi stranih jezika za srednjoškolce su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi. Gramatika i leksika se usvajaju kroz raznovrsne interaktivne aktivnosti, u potpunosti prilagođene interesovanjima, uzrastu i nivou znanja srednjoškolaca.

Metodološki pristup je brižljivo osmišljen, a nastavni kadar u potpunosti osposobljen da radi sa polaznicima ovog uzrasta. Profesori koji izvode nastavu su mladi i puni entuzijazma, što je važno kako bi se polaznici opustili i podstakli da komuniciraju, bez straha od greške, i na taj način prevazišli blokadu u govoru. Kako se u radu sa polaznicima primenjuje mentorski pristup, svaki profesor posebnu pažnju obraća na svakog polaznika i prati njegov napredak po svim jezičkim veštinama, blagovremeno ukazujući na one jezičke kompetencije koje zahtevaju dodatno angažovanje polaznika i dajući adekvatne smernice za individualni rad.

Od jeseni 2019. EQUILIBRIO TEEN AKADEMIJA na još jednoj lokaciji: NOVI BEOGRAD – GENEKS (Narodnih heroja 49)

Kursevi stranih jezika za srednjoškolce počinju u oktobru 2019. i traju do juna 2020. godine. Nastava se održava jednom nedeljno, isključivo vikendom (subotom ili nedeljom), u nastavnim centrima Trg republike (Bulevar despota Stefana 22), Zeleni venac (Maršala Birjuzova 46) i Novi Beograd – Geneks (Narodnih heroja 49). U ponudi su su engleski, nemački, italijanski, francuski i španski jezik.

Učenje, druženje, diplome – sastavni su deo
Godišnjih kurseva za tinejdžere.

OPŠTE INFORMACIJE
kursevi su namenjeni učenicima od I do IV razreda srednjih škola*
u ponudi su engleski, nemački, italijanski, francuski i španski jezik
početak nastave - u oktobru 2019. godine
završetak nastave - u drugoj polovini maja 2020. godine
tempo rada - jednom nedeljno, po 90 minuta
nastava se odvija vikendom, subotom ili nedeljom
nastavni plan je u potpunosti usaglašen sa uzrastom polaznika
vrhunski predavači, gostujući lektori
dopunske kreativne radionice
vannastavne aktivnosti
ukoliko želite nekome da poklonite ovaj kurs stranog jezika, kliknite OVDE

*Na kurseve se mogu prijaviti i učenici 8. razreda osnovne škole

Osnovni cilj kurseva za tinejdžere jeste usavršavanje svih jezičkih kompetencija, rušenje jezičkih barijera i povećanje stepena samopouzdanja u komunikaciji na stranom jeziku, kao i popravljanje ocene u školi.

Tokom leta 2019. godine EQUILIBRIO Teen akademija odobrava akcijske cene za Godišnje kurseve za tinejdžere!

REDOVNA CENA
GODIŠNJEG KURSA:
CENA SA POPUSTOM
za plaćanje na četiri rate:
399 € 199 €

* plaćanje se vrši isključivo u dinarima, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
** načini plaćanja: u celosti ili na 4 rate gotovinski

Prijavi se na program i usavrši znanje stranog jezika!

CENA OBUHVATA:
upis na Program
polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
pohađanje godišnjeg kursa
pohađanje kreativnih jezičkih radionica
pohađanje vannastavnih aktivnosti
redovne konsultacije sa profesorima - mentorima
konverzaciju sa lektorima
osiguranje polaznika tokom trajanja kursa
polaganje završnog pismenog i usmenog ispita
izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema

POGLEDAJTE ATMOSFERU SA ČASOVA U EQUILIBRIO TEEN AKADEMIJI!

Tokom Programa učenicima omogućujemo pohađanje kreativnih jezičkih radionica na kojima će u zanimljivim i podsticajnim aktivnostima i novim temama dobiti priliku da primene svoje znanje i dodatno ga usavrše. Pored toga, za polaznike se organizuju i tematske kulturne večeri stranih zemalja, koje im omogućavaju da se podrobnije upoznaju sa kulturom zemalja čije jezike uče.

Polaznicima, takođe, nudimo mogućnost informisanja o tehnikama polaganja TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE i GOETHE ispita, neophodnim za sticanje istoimenih sertifikata.

Mnogo vežbe, interaktivnih igara, kao i upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, siguran su put ka uspešnom i brzom napretku u učenju stranog jezika.

Pohađanje ovih kurseva bez sumnje će pomoći polaznicima da poprave svoje ocene iz stranih jezika u gimnaziji, odnosno srednjoj stručnoj školi, jer će im razjasniti mnoge nedoumice koje imaju u vezi sa jezikom koji uče i približiti im ga na jedan konkretan, blizak i zanimljiv način.

USAVRŠI ZNANJE STRANOG JEZIKA I PRIPREMI SE NA VREME ZA ISKUSTVA KOJA TE ČEKAJU NA FAKULTETU ILI PUTOVANJIMA U INOSTRANSTVO!

ZAŠTO EQUILIBRIO TEEN AKADEMIJA?
PROFESORI - visoko kvalifikovani, stručni i sa velikim iskustvom
METODOLOGIJA RADA - efikasna, prilagođena, dinamična i usmerena
GRUPE - male, homogene, sa istim predznanjem
TERMINI - van obaveza u srednjoj školi, vikendom
GARANCIJA KVALITETA - više od 15 godina rada sa srednjoškolcima

Upiši se na Godišnji kurs za tinejdžere
i stekni korisna znanja i nova prijateljstva!

Prijavite se na Polugodišnje kurseve stranih jezika pozivom na: 069 31 22 253 (10h – 17h)
ili popunjavanjem online formulara:

Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

Ime i prezime:

Broj telefona:

I-mejl:

Prijavljujem se za:

Ovaj kurs želim da pohađam u:

Napomena (nije obavezno):

*U ovo polje možete uneti npr. vreme u toku dana kada vam odgovara da budete kontaktirani, neko dodatno pitanje u vezi sa ovim kursom, neophodnu informaciju...

*Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)