KURSEVI JEZIKA ZA SREDNJOŠKOLCE - JESEN 2021.

EQUILIBRIO - Teen akademija tokom jeseni 2021. organizuje ONLINE Kurseve stranih jezika za srednjoškolce i to po specijalnim rođendanskim cenama sa 35% popusta.
https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2019/04/single_course_girl.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2021/08/kursevi-jezika.png

ZAŠTO UPISATI KURS JEZIKA U EQUILIBRIO TEEN AKADEMIJI?

Budući da smo svesni negativnog uticaja pandemije na nastavu stranih jezika u školama, tokom ove jeseni smo za učenike srednjih škola pripremili kurs koji će im omogućiti da nadoknade propušteno gradivo i provežbaju konverzaciju na stranom jeziku, kako bi mogli nesmetano da nastave sa redovnim učenjem i nadogradnjom svog znanja.

S obzirom na to da se pri učenju stranog jezika svaka nova informacija nadovezuje na prethodnu, sve ono što nije pravilno usvojeno predstavlja problem za dalji napredak i onemogućeva sticanje sistematičnog, trajnog znanja. Našim kursevima uspešno rešavamo ovaj problem i polaznicima nudimo program koji će ih postupno, ali sigurno dovesti do fluentnog izražavanja i sigurnosti u komunikaciji na stranom jeziku, bez barijera.

Tinejdžerima nudimo visokokvalitetan nastavni program, sproveden po najsavremenijim metodima za učenje stranih jezika. To znači da se u nastavi primenjuje komunikativni pristup, koji podrazumeva fokus na komunikaciji i usmenom izražavanju.

Većina srednjoškolaca već ima teorijsko znanje velikog broja gramatičkih pravila i prepoznaje veliki broj reči na stranom jeziku, ali poteškoće nastaju kada treba da progovore koristeći ih. Iz tog razloga, glavni akcenat naših kurseva je primena tih pravila u govoru i pisanju, što omogućava polaznicima da aktiviraju svoje pasivno znanje jezika.

Mladi, ali iskusni diplomirani i master profesori stranih jezika.
Rad u malim grupama sa posebnom pažnjom na svakog polaznika.
Nastava stranih jezika se održava vikendom, van obaveza u srednjoj školi.
Potpuna sigurnost vaše investicije - pismena garancija kvaliteta usluge!
ONLINE KURSEVI JEZIKA ZA SREDNJOŠKOLCE – POPUST 35%

Kursevi stranih jezika za srednjoškolce počinju polovinom oktobra i traju do kraja decembra 2021. Nastava se održava ONLINE, putem Skype-a, jednom nedeljno, isključivo vikendom (subotom ili nedeljom). U ponudi su su engleski i nemački jezik. Nastava se organizuje u malim mentorskim grupama sa maksimum 6 polaznika. 

2 ZA 1 – DVA KURSA JEZIKA PO CENI JEDNOG!

Ove jeseni za svaki upisani kurs srednjoškolcima poklanjamo još jedan potpuno besplatan online kurs – Functional English.

Kurs Functional English će srednjoškolcima pomoći da poboljšaju svoju svakodnevnu komunikaciju, tako što će, ne samo lakše razumeti maternje govornike engleskog jezika, nego će i sami govoriti tečnije, odnosno, unaprediće svoju fluentnost na engleskom jeziku. Pohađanje ONLINE kursa Functional English je potpuno besplatno i nije obavezno.

KAKO IZGLEDA ONLINE – UŽIVO NASTAVA?

ONLINE – uživo časovi se organizuju putem Skype platforme. Ovim časovima srednjoškolci prisustvuju UŽIVO zajedno sa ostalim polaznicima iz grupe, u unapred odabranim terminima, uz 100% uživo prisustvo profesora/mentora.

Na tim časovima fokus je na usvajanju novog gradiva/konverzaciji na stranom jeziku, kao i na raznim aktivnostima koje podstiču komunikaciju i aktivnu upotrebu jezika. Čak i kada se radi o obradi nove gramatičke ili leksičke teme, prisutna je konstantna interakcija između polaznika i profesora – mentora koji postavlja pitanja, navodi na zaključke i daje pojašnjenja. Polaznici se podstiču da što više pričaju na stranom jeziku i da aktivno učestvuju u času.

Nastavu realizuje tim diplomiranih profesora stranih jezika, koji poseduju veliko iskustvo u izvođenju kurseva putem Skype-a.

Zahvaljujući tome, polaznici će se osećati kao deo grupe u pravoj učionici, uz konstantno i aktivno učestvovanje u svim aktivnostima, jer će profesori sve vreme pažljivo pratiti rad svih polaznika i svakoga ponaosob uključivati u diskusije, vežbe i dijaloge.

U SVOM RADU PRIMENJUJEMO NAJSAVREMENIJI KONVERZACIJSKI METOD KOJI UČENIKA NAVODI DA GOVORI NA STRANOM JEZIKU I MAKSIMALNO AKTIVIRA STEČENO ZNANJE.

Metodološki pristup je brižljivo osmišljen, a nastavni kadar u potpunosti osposobljen da radi sa polaznicima ovog uzrasta. Profesori koji izvode nastavu su mladi i puni entuzijazma, što je važno kako bi se polaznici opustili i podstakli da komuniciraju, bez straha od greške, i na taj način prevazišli blokadu u govoru.

Kako se u radu sa polaznicima primenjuje mentorski pristup, svaki profesor posebnu pažnju obraća na svakog polaznika i prati njegov napredak po svim jezičkim veštinama, blagovremeno ukazujući na one jezičke kompetencije koje zahtevaju dodatno angažovanje polaznika i dajući adekvatne smernice za individualni rad.

UČENJE, DRUŽENJE, DIPLOME – SASTAVNI SU DEO
KURSEVA ZA TINEJDŽERE.

Opšti info:

kursevi su namenjeni učenicima od I do IV razreda srednjih škola
u ponudi su engleski i nemački jezik
početak nastave - polovinom oktobra 2021.
završetak nastave - krajem decembra 2021.
tempo rada - jednom nedeljno, po 120 minuta
nastava se odvija vikendom, subotom ili nedeljom
nastava se odvija ONLINE, putem Skype-a
male mentorske grupe sa maksimum 6 polaznika
nastavni plan je u potpunosti usaglašen sa uzrastom polaznika
vrhunski predavači
svi polaznici kurseva za srednjoškolce dobijaju još jedan potpuno besplatan, kratki online kurs - Functional English
https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2021/08/kursevi-za-srednjoskolce.png

ROĐENDANSKA CENA KURSEVA JEZIKA ZA SREDNJOŠKOLCE!

Ove godine navršava se dve decenije od kada je EQUILIBRIO – Obrazovni sistem po prvi put otvorio svoja vrata polaznicima željnim znanja. 

Povodom obeležavanja 20 godina postojanja tokom 2021, pripremili smo za sve vas ROĐENDANSKE CENE kurseva za srednjoškolce!

KURSEVI JEZIKA
ZA TINEJDŽERE:

REDOVNA CENA:
012345678900123456789001234567890
ROĐENDANSKA CENA JESEN 2021:
012345678900123456789001234567890
za plaćanje na tri rate
ROĐENDANSKA CENA JESEN 2021:
012345678900123456789001234567890
za plaćanje u celosti

Cena obuhvata:

upis na Program - jesen 2021.
polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja predznanja
pohađanje kursa stranog jezika
redovne konsultacije sa profesorima - mentorima
e-learning podrška
pismenu garanciju kvaliteta za svakog polaznika (besplatno, ponovno pohađanje istog kursa ukoliko polaznik ne položi završni ispit)
polaganje završnog pismenog i usmenog ispita
izdavanje zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema

PISMENA GARANCIJA KVALITETA USLUGE

Svakom polazniku EQUILIBRIO Teen akademije garantujemo uspešno savladavanje predviđenog gradiva i položen završni test.

Garancija je primenjiva u slučaju da je polaznik:
–  prisustvovao na minimum 70% ukupnog nastavnog fonda tokom trajanja kursa
–  na vreme predavao profesoru redovne i vanredne domaće zadatke
–  poštovao sugestije profesora u vezi sa dodatnim, samostalnim radom van časova

Garancija podrazumeva: BESPLATNO, PONOVNO POHAĐANJE ISTOG KURSA UKOLIKO POLAZNIK NE POLOŽI ZAVRŠNI ISPIT.

UPISOM NA KURS SREDNJOŠKOLCI IMAJU PRILIKU DA USAVRŠE ZNANJE STRANOG JEZIKA I PRIPREME SE NA VREME ZA ISKUSTVA KOJA IH ČEKAJU NA FAKULTETU ILI PUTOVANJIMA U INOSTRANSTVO!

Časovi stranih jezika za srednjoškolce su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi. Gramatika i leksika se usvajaju kroz raznovrsne interaktivne aktivnosti, u potpunosti prilagođene interesovanjima, uzrastu i nivou znanja srednjoškolaca.

Mnogo vežbe, interaktivnih igara, kao i upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, siguran su put ka uspešnom i brzom napretku u učenju stranog jezika.

Pohađanje ovih kurseva bez sumnje će pomoći polaznicima da poprave svoje ocene iz stranih jezika u gimnaziji, odnosno srednjoj stručnoj školi, jer će im razjasniti mnoge nedoumice koje imaju u vezi sa jezikom koji uče i približiti im ga na jedan konkretan, blizak i zanimljiv način.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Prijavite se na Kurseve stranih jezika! Pozovite klikom na: 069 31 22 253  (10 – 17h)
ili popunite online formular:

https://www.kursevizasrednjoskolce.com/wp-content/uploads/2021/08/teen-akademija.png

Prijava:

    Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

    *Klikom na dugme Pošalji, dajem saglasnost da me predstavnik EQUILIBRIO - Obrazovnog sistema može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)

    Već 20 godina otvaramo vrata sveta!

    bt_bb_section_bottom_section_coverage_image