Kurs popravi svoju ocenu

Za učenike osnovnih i srednjih škola koji nisu zadovoljni svojom ocenom iz stranog jezika koji uče u školi i žele da je poprave, kreirali smo program koji će im u tome pomoći. Bez obzira da li se radi o engleskom, nemačkom, francuskom, ruskom, italijanskom, španskom, latinskom ili srpskom jeziku, u ponudi imamo paket od 5 individualnih časova u trajanju od po 75 minuta tokom kojih će se pažnja posvetiti isključivo onim sadržajima koji su neophodni za uspešno popravljanje ocene.

OPŠTE INFORMACIJE
nastava je individualnog tipa „1 na 1” – vi i vaš profesor
početak nastave – u dogovoru sa polaznikom
termini nastave – u dogovoru sa polaznikom
preporučeni tempo rada – 2 puta nedeljno po 75 minuta
nastavni fond – 5 časova od 75 minuta

Kurs Popravi svoju ocenu učenicima će za kratko vreme omogućiti siguran i brz napredak u savladavanju gradiva željenog jezika zahvaljujući radu sa stručnim, strpljivim i posvećenim profesorima. Časovi tokom ovog kursa baziraće se na programu po kome učenici rade u školi, a profesori će prema potrebama učenika obezbediti sav ostali dodatni materijal neophodan za uspešno usvajanje gradiva. Ukoliko to nivo znanja učenika dozvoljava, nastava će se u celosti odvijati na ciljnom jeziku, što će dodatno doprineti većoj sigurnosti učenika u sopstveno znanje i osloboditi ih u komunikaciji na ciljnom jeziku. Uz jasna objašnjenja, primere i mnogo vežbe, razrešiće se sve nejasnoće oko sadržaja koji se uče u školi, a učenicima omogućiti prevazilaženje ranijih poteškoća u usvajanju gradiva.

Tokom 2019. EQUILIBRIO – Obrazovni sistem odobrava akcijske cene specijalizovanog kursa Popravi svoju ocenu.

CENA ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU: KURS POPRAVI SVOJU OCENU:
REDOVNA CENA: 139 €
CENA SA POPUSTOM: 69 €

plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate

osnovni udžbenik i radna sveska nisu uračunati u cenu, a moguće ih je nabaviti u ovlašćenim knjižarama

.

DOBITI OD KURSA: KURS OBUHVATA:
poboljšanje svih jezičkih kompetencija upis na kurs
razbijanje treme pri usmenom izražavanju polaganje ulaznog testa *
usvajanje gramatike kroz posebno osmišljen metod pohađanje nastave
proširenje vokabulara dodatni nastavni materijal
usavršavanje sintaksičkih pravila customer support servis
razvoj samostalnosti u pisanju sastava mentorsko praćenje polaznika
drastično poboljšanje opšteg razumevanja konkretnu podršku školskom gradivu
kvalifikovani i stručni predavači redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
pripreme za usmeno odgovaranje preporuku mentora o daljem jezičkom usavršavanju
redovna testiranja i ocena napretka osiguranje polaznika tokom trajanja kursa

Dodatni info na: 011 33 74 149 i 069 31 22 253.