Dobiti od kurseva stranih jezika za tinejdžere

Obzirom na važnost kvalitetnog obrazovanja u današnje vreme, EQUILIBRIO – Obrazovni sistem posvećuje posebnu pažnju izradi programa za kategoriju polaznika tinejdžerskog uzrasta.

Učenici se osposobljavaju da strani jezik koriste u različitim komunikativnim situacijama, prilagođenim njegovom uzrastu i interesovanjima. Tokom kurseva se konverzacijski obrađuju tinejdžerima bliske teme, čime se potpomaže usavršavanje stranog jezika, ali i pospešuje opšta informisanost i kultura pojedinca.

Dobiti od kurseva stranih jezika za tinejdžere:
opšte poboljšanje svih jezičkih kompetencija
razbijanje blokada pri usmenom izražavanju
usvajanje gramatike kroz posebno osmišljen metod
stalno proširenje vokabulara polaznika
nastava se odvija vikendom, subotom ili nedeljom
rad sa kvalifikovanim i stručnim predavačima
rad u malim grupama polaznika
upoznavanje sa tehnikom polaganja međunarodno priznatih ispita
redovna testiranja i ocena napretka
upoznavanje kulture zemlje čiji se jezik pohađa

Kursevi za tinejdžere predstavljaju mnogo više od samog kursa jezika. Program uključuje mnoštvo nastavnih i vannastavnih aktivnosti, kao na primer upoznavanje učenika sa kulturom i tradicijom zemlje čiji jezik uče, kreativnih jezičkih radionica, predavanja na temu ličnog i profesionalnog usavršavanja i slično. (Na kurseve se mogu prijaviti i učenici 8. razreda osnovne škole)

Časovi stranih jezika za tinejdžere su prava oaza dobrog raspoloženja, sjajnog druženja i postaće sigurno jedan od najlepših i najkorisnijih načina da naši učenici provedu deo subotnjeg ili nedeljnog popodneva. U izuzetno dinamičnoj i prijatnoj atmosferi negovaće kulturu učenja stranih jezika, a istovremeno sticati nove prijatelje.

Pogledajte UTISKE POLAZNIKA KURSEVA ZA TINEJDŽERE

Pročitajte INFO O NAŠIM PROFESORIMA

Pogledajte VIDEO KLIP O EQUILIBRIO TEEN AKADEMIJI